Er is een fout opgetreden in de TNG software. Wat wilt u doen:

Als u zojuist een update geinstalleerd hebt, controleer of u alle stappen van de installatie instructies gevolgd hebt. Ga terug naar de update Lees Mij pagina en lees de instructie opnieuw. Speciale aandacht voor de database structuur stap.

Als u TNG voor de eerste keer geintalleerd hebt, dan moeten miscchien nog de database teabellen aangemaakt wordeen. Ga terug naar de readme.html Pagina om deze stap te vinden.

Als u de website eigenaar bent, kunt u contact opnemen met TNG support voor assistentie bij dit prrobleem. Kopieer onderstaande query en plak deze in uw bericht.Query: SELECT p.personID, p.lnprefix, p.lastname, p.firstname, p.birthdate, p.living, p.metaphone, p.gedcom, f.familyID, father.personID AS FatherNr, father.lnprefix, father.lastname AS Fatherlast_name, father.metaphone as fathermetaphone, mother.personID AS MotherNr, mother.metaphone AS mothermetaphone, mother.lastname AS Motherlast_name, p.changedby FROM tng_children AS ch LEFT JOIN tng_people AS p ON ( ch.personID = p.personID AND ch.gedcom = p.gedcom ) LEFT JOIN tng_families AS f ON ( ch.familyID = f.familyID AND ch.gedcom = f.gedcom ) LEFT JOIN tng_people AS father ON ( father.personID = f.husband AND father.gedcom = f.gedcom ) LEFT JOIN tng_people AS mother ON ( mother.personID = f.wife AND mother.gedcom = f.gedcom ) WHERE (dm(p.lastname) <> dm(father.lastname)) AND (dm(p.lastname) <> dm(mother.lastname)) AND YEAR( p.birthdatetr ) > "1811" ORDER BY p.lastname, p.firstname, p.birthdatetr LIMIT 50

FUNCTION db35702_kuip.dm does not exist