Rapport: individuals: events: occupations without names (including frequency)

         Beschrijving: Personen, beroepen zonder de naam van de persoon maar met de frequentie, geordend naar het beroep


# Occupation total