Rapport: Unused place names

         Beschrijving: Ongebruikte plaatsnamen


# ID Stamboom Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) Aantekeningen