Rapport: individuals with associated notes

         Beschrijving: personen met geassocieerde notities


Treffers 1 t/m 50 van 19199

1 2 3 4 5 ... 384» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Levend note Stamboom
1 I40997    Aaltje  7 nov 1835  15 mei 1870  Dallas Cemetery
Dallas
Polk County,Oregon, USA 
structuur1 
2 I7756    Adelais      jong overleden, begraven in de abdij van St Arnulf in Metz.  structuur1 
3 I7743    Adelais  773  774  geboren tijdens het beleg van Pavia maar overleden op de terugreis. Begraven in de abdij van St Arnulf te Metz  structuur1 
4 I7743    Adelais  773  774  in de kerk van de abdij Saint-Arnoul te Metz.  structuur1 
5 I7762    Alpaida  670  714  Alpaida of Chalpaida (Latijn: Chalpaidis (waarschijnlijk rond 670[1] - vermoedelijk voor 714 gestorven) was de tweede echtgenote van Pepijn van Herstal. Zij was de moeder van Karel Martel en mogelijk van Childebrand. Over haar leven is niet veel met zekerheid bekend.  structuur1 
6 I7763    Ansegisus  610  662  Ansegisus (verlatijnst, oorspronkelijk Ansegisel) (ca. 610 - 662) was een Frankische hofmeier. Hij was een zoon van Arnulf van Metz en zijn vrouw Doda.
In 633 werd de toen drie jaar oude Sigibert III koning van Austrasië. Een jaar later werd Ansegisus benoemd tot een van zijn opvoeders en waarschijnlijk kreeg hij toen ook het ambt van hofmeier, dat Pepijn van Landen moest neerleggen. Hij onderdrukte samen met Pepijn, Kunibert van Keulen, Bubo van Auvergne en Leuthar van Allemanië een opstand van de edelen Radulf en Fara. In 662 nam hij deel aan de mislukte staatsgreep van zijn zwager Grimoald I en werd daarbij gedood door Gundewin.
Rond 645 huwde hij met Begga, de dochter van Pepijn van Landen 
structuur1 
7 I24286    Antonia  1916  1978  Bible Hill Cemetery
Bible Hill
Colchester County
Nova Scotia, Canada 
structuur1 
8 I17588    Aukjen Jochems      Jochum Jans vader Tietjerksteradeel Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.
Tietjerksteradeel e.o.

Bron: Tietjerksteradeel e.o.Soort registratie: Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.
Bijzonderheden:
Aukje Jochums; tr. 1. Willem Andries, tr. 2. Rottevalle 26 okt. 1760 Bonne Djoerds (bdn v R.); TIE M17 63 (akkoord 11 dec. 1760), S24 25, 467, Aukje woont 1786 nog te R., onder Tietjerksteradeel

Vermeld
Aukje Jochums
Vader
dochter van Jochum Jans 
structuur1 
9 I7764    Begga  620  17 dec 693  De heilige Begga (±620 - Andenne, 17 december 693) was een Frankisch edelvrouwe, dochter van hofmeier Pepijn van Landen, en een heiligverklaard katholiek kloosterlinge.  structuur1 
10 I7764    Begga  620  17 dec 693  Begga werd omstreeks 620 geboren als dochter van Pepijn van Landen, hofmeier van Austrasië, stamvader van de Pippiniden en een katholiek zalige, en diens vrouw Ida, beter bekend als de heilige Ida van Nijvel. Begga was de zuster van Grimoald, die zijn vader opvolgde als hofmeier, en de heilige Gertrudis.
Begga huwde omstreeks 643 met Ansegisel, een hofmeier, zoon van bisschop Arnulf van Metz en diens vrouw Doda van Metz. Zowel Arnulf en Doda werden heiligverklaard. Uit het huwelijk tussen Begga en Ansegisus werden verschillende kinderen geboren. Echter heerst er onzekerheid over sommige mogelijke kinderen.
Met grote zekerheid is Pepijn van Herstal (ca. 645 - 714), de latere stichter van het Karolingische rijk, een zoon van Begga.
Clothildis (ca. 650 - 692), die huwde met koning Theuderik III van Bourgondië, en heilig werd verklaard
Het is duidelijk dat verschillende van haar verwanten op een bepaald tijdstip in hun leven zich ten dienste stelden van de katholieke Kerk en sommigen zelfs werden heiligverklaard. 
structuur1 
11 I7764    Begga  620  17 dec 693  Na de dood van haar man en een groot deel van haar mannelijke familieleden tijdens een mislukte staatsgreep in 662, was Begga erfgename van het uitgestrekte familiebezit in het Maasdal. Als weduwe maakte ze een pelgrimstocht naar Rome en deed daar de gelofte om een klooster en zeven kerken te stichten. Pas nadat haar zoon Pepijn in 691 zijn politieke positie en zijn bezit veilig heeft gesteld, stichtte zij een klooster in Andenne, bevolkte het met nonnen uit Nijvel en werd er de eerste abdis. Begga stierf hier waarschijnlijk op 17 december 693.  structuur1 
12 I7745    Bertrada  775  825  minnares van Angilbert, abt van Sint-Riquier. Door Lodewijk de Vrome van zijn hof verbannen toen hij keizer werd.  structuur1 
13 I17587    Bonne Djoerds      Beroep: Distillateur (Stoker)  structuur1 
14 I7760    Carloman  713  4 dec 755  Carloman (Austrasië, 713 - Montecassino, 4 december 755), hofmeier van het Frankische rijk tijdens de Merovingische periode.
Hij was een zoon van Karel Martel en Rotrude van Trier. Samen met zijn broer Pepijn de Korte werd hij, na de dood van Karel Martel in 741 hofmeier. In 747 besloot hij echter monnik te worden, waarna zijn broer Pepijn alleen overbleef als hofmeier.
Soms wordt hij plaatselijk als een heilige vereerd, maar hij is nooit heiligverklaard, noch is zijn cultus bevestigd. Men beschouwt hem dan ook doorgaans als eerbiedwaardig. Men vergelijke hiermee de plaatselijke verering van Karel de Grote in Aken (die overigens zelfs niet eerbiedwaardig is). Zijn feestdag is op 17 augustus. 
structuur1 
15 I7752    Carloman I  28 jun 751  4 dec 771  Karloman (?, 751 - Samoussy (Aisne), 4 december 771) was koning der Franken van 768 - 771. Hij was de tweede zoon van Pepijn de Korte.
Samen met zijn broer Karel de Grote werd hij in 754 door paus Stephanus II tot koning gezalfd. Na Pepijns dood in 768 werd het koninkrijk verdeeld onder Karel en Karloman. Karloman kreeg de zuid-oostelijke regio toebedeeld, bestaande uit het zuidelijk deel van Austrasië (waarin onder andere Thionville), het zuidelijk deel van Neustrië (waarin onder andere Parijs, Soissons, Samoussy en Attigny), Bourgondië, de Provence, Septimanië, de Elzas, Alemannië en zuidelijk Aquitanië. Hij liet zich kronen in Soissons. Er was behoorlijk wat spanning tussen de broers en dat is mogelijk de reden van het overlijden van Karloman.
Karloman was gehuwd met Gerberga en zij hadden twee kinderen, Pepijn en een onbekend kind (mogelijk gaat het hier om de heilige Ida van Herzfeld). Gerberga zou na Karlomans dood met haar twee kinderen naar de Longobarden vluchten waar ze toevlucht zocht bij Desiderius. Na 772 is er niets meer over hen bekend. 
structuur1 
16 I60740               
17 I7755    Chrotais      jong overleden, begraven in de abdij van St Arnulf in Metz.  structuur1 
18 I13814    Claes Wessels      beroep; huisman = (vrije) boer, oorspronkelijk ieman die een huis (boerderij) exploiteert  structuur1 
19 I23341    Cora  11 nov 1901  9 jan 1989  Woodlawn Cemetery
Grand Rapids
Kent County
Michigan, USA 
structuur1 
20 I23147    Doris J.  27 jun 1919  19 jan 2002  Fort Logan National Cemetery
Denver
Denver County
Colorado, USA 
structuur1 
21 I37550    Dorothy B.  16 nov 1911  17 jun 1974  Washington Memory Gardens
Homewood
Cook County
Illinois, USA 
structuur1 
22 I59409    Edith  19 mei 1902  21 jan 1999  East Lawn Cemetery
Sheldon
O'Brien County
Iowa, USA 
structuur1 
23 I50516    Elsie Alvina  1 nov 1901  26 mrt 1995  Pleasant View Cemetery
Hartley
O'Brien County
Iowa, USA 
structuur1 
24 I11143    Gerrit Jans    25 mrt 1809  Beroep: Schoolmeester te Nijelamer  structuur1 
25 I7753    Gesila  757  810  Gisela (757 - 810) was een dochter van Pepijn de Korte en zijn echtgenote Bertrada van Laon. Ze is de zus van Karel de Grote en Carloman.
De biograaf van Karel de Grote, Einhard stelt dat Gisela sinds haar kinderjaren aan de kerk was gewijd. Ze werd non in de Abdij van Chelles, waar ze uiteindelijk ook abdis werd. Als abdis van de Abdij van Chelles hield Gisela toezicht op een van de meest productieve scriptoria van de 8e en de 9e eeuw[1]. Volgens Einhard had ze een goede relatie met haar broer, Karel de Grote, die "haar behandelde met hetzelfde respect dat hij zijn moeder betoonde." Gisela stierf in 810 in het klooster, waar zij het grootste deel van haar leven had doorgebracht.
Karel de Grote en zijn derde vrouw Hildegard vernoemden een van hun dochters naar Gisela. Deze Gisela de Jongere heeft waarschijnlijk van 781 tot 808 geleefd, maar er is weinig over haar leven bekend. 
structuur1 
26 I7748    Gesila  781  800  Gisela (ca. 781 - 808) was een dochter van Karel de Grote uit zijn derde huwelijk met Hildegard.
Behalve haar geboorte en sterfjaar is er weinig bekend over het leven van Gisela. Zij dient niet verward te worden met haar tante Gisela, naar wie zij waarschijnlijk is vernoemd. 
structuur1 
27 I7770    Grimoald I  615    Grimoald I (rond 615 - 657 of 662) was van 640 tot 657/662 hofmeier onder de Austrasische koning Sigibert III (631-651/656). Hij was de zoon van Pepijn van Landen en de heilige Ida van Nijvel. Hij werd rond 615 geboren en in 640 kort na de dood van zijn vader hofmeier (zie Otto (hofmeier)). Na het overlijden van Sigibert III in 651/656 werd diens zoon Dagobert II door Grimoald I naar Ierland verbannen. De zoon van Grimoald, Childebert de Geadopteerde werd als nieuwe koning van Austrasië ingehuldigd. In 657 zou Grimoald door de Neustrische koning Clovis II gevangen zijn genomen en veroordeeld wegens de verbanning van Dagobert II. Hij is rond 657/662 overleden.
Grimoald stichtte onder meer de abdijen van Stavelot en Malmedy. 
structuur1 
28 I7749    Hildegard  783  783  40 dagen oud geworden en begraven in de abdij van St Arnulf te Metz. Hildegard overleed aan de complicaties na haar geboorte.  structuur1 
29 I7759    Hiltrude  716  754  Hiltrude (Austrasië, rond 716 - Beieren, 754) was een dochter van Karel Martel en Rotrude van Trier.
Zij zou, tegen de wil van haar broers en op instigatie van haar stiefmoeder, de Beierse Swanahilde, rond 740 in het huwelijk zijn getreden met Odilo I van Beieren, Haar broers Carloman en Pepijn de Korte voerden in 744 een oorlog tegen haar man. De uitkomst was dat Odilo de Frankische suzereiniteit over Beieren moest erkennen. Na de dood van haar echtgenoot werd zij in 748 regentes voor haar zoon Tassilo. Volgens de Annales Moselleni stierf zij in 754. 
structuur1 
30 I36206    Jakob Reijnders      Beroep: Smid  structuur1 
31 I13812    Jan Claeses      Beroep: Meester Kuijper  structuur1 
32 I97424    Janice Y.  1923  1980  Riverside Cemetery
Fargo
Cass County
North Dakota, USA 
structuur1 
33 I13304    Jentie Rinnerts  15 okt 1702    Beroep: Schuytenmaker  structuur1 
34 I14414    Joyce L.  1938  2000  Sully Cemetery
Sully
Jasper County
Iowa, USA 
structuur1 
35 I73671    Lijntje  24 jan 1928  18 jun 2015  Burwood Cemetery
Escalon
San Joaquin Count
California, USA 
structuur1 
36 I7771    Liutwin    718  De heilige Liutwin (? - 718) was een Duits bisschop. Liutwin was bij de benedictijnen en stichtte de abdij van Mettlach. Hij was bisschop van Trier van 697 tot bij zijn dood in 718.
Hij trouwde naar zijn stand, vermoedelijk met een vrouw uit de familie van de Robertijnen. Hij had twee zonen, Milo en Wido en ten minste een dochter, Rotrude, de eerste vrouw van Karel Martel.
Zijn feestdag is op 29 september. 
structuur1 
37 I7747    Lotharius  778  779  tweelingbroer van Lodewijk, jong overleden  structuur1 
38 I45258    Marie  1880  1963  East Lawn Cemetery
Sheldon
O'Brien County
Iowa, USA 
structuur1 
39 I70913    Mary  1873  1959  Riverside Cemetery
Kalamazoo
Kalamazoo County
Michigan, USA 
structuur1 
40 I59392    Netty M.  17 nov 1882  5 mei 1966  East Lawn Memorial Park
Sacramento
Sacramento County
California, USA 
structuur1 
41 I29301    Oene Romkes    25 nov 1762  Beroep; Schoolmeester  structuur1 
42 I50098    Petrus Arnoldus Oosterwijk  22 jan 1931  24 jan 2001  Begraafplaats
Nieuwe Steeg
Genderen 
structuur1 
43 I11270    Rebecca  26 aug 1891  8 jul 1977  Wright Christian Reformed Church Cemetery
Wright County
Iowa, USA
 
structuur1 
44 I7744    Rotridus  775  6 jun 810  Rotrudis (Hruodtrud) (775 – 6 juni 810) was één van de ruim twintig kinderen van Karel de Grote. Ze was de tweede dochter uit zijn huwelijk met zijn derde vrouw, Hildegard van de Vinzgau. In sommige bronnen wordt ze ook de oudste dochter genoemd omdat haar oudere zuster Adalhaid als zuigeling stierf.  structuur1 
45 I23825    Sjoerd Renzes (Wytses)      Beroep: Schuitevaerder  structuur1 
46 I72160    Velma  14 mrt 1921  7 okt 2011  East Martin Cemetery
Martin
Allegan County
Michigan, USA 
structuur1 
47 I31348    Wiebe Jochems      Beroep: Schoolmeester  structuur1 
48 I11210    Willem Jans  1708    Beroep: Meester Kuiper  structuur1 
49 I69650  Beijer  Adrianus  6 feb 1851    Kind erkend bij huwelijk moeder met Adrianus Rombouts, 20-3-1851  structuur1 
50 I5347  Bijkerk Pit  Johannis (Jannis) Jacobs    29 mei 1815  Notities bij Johannis (Jannes)jacobs Bijkerk Pit

Jannes Jacobs BIJKERK (Pit; Naamsaanneming 1812), geb. Paasloo, ged. Oldemarkt 18-11-1746, dagloner, overl. Steenwijkerwold 1815, tr. Steenwijkerwold 17-4-1775
Burgerlijke staat
Geboren - Paasloo
Gedoopt op 18 november 1746 - Oldemarkt
Overleden op 29 mei 1815 - Tuk, Steenwijkerwold , leeftijd bij overlijden: mogelijkerwijze 68 jaar oud
Dagloner
Gehuwd op 17 april 1775, Steenwijkerwold, met Janna Alberts Pit , gedoopt op 30 april 1752 - Steenwijkerwold, overleden op 11 januari 1823 - Steenwijkerwold leeftijd bij overlijden: mogelijkerwijze 70 jaar oud
Broers en zusters
Arend Jacobs, geb. 1733, knecht bij Andries Jans en Jantien Lensen te
Paasloo in 1748, boer te Blesdijke nr. 36 vanaf 1758, schoolmeester
Blesdijke 1763 en 1769, overl. Weststellingwerf 11-7-1811, tr. ca 1757
Antjen Pieters, gedoopte kinderen te Blesdijke:
Pieter Arends Bijkerk (1758),
Jantjen Arends Bijkerk (1760),
Jacob Arends (1761),
Zwaantje (1763),
Jacob(1764)
Roelof Arends (1769)
Naams aanneming:
algemeen
gemeente Steenwijkerwold
jaar 1812
aktenummer 112
Bovenstaande gegevens heeft u nodig wanneer u het originele dossier wilt inzien op de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel.
personen in deze akte
oude naam Pit
aangenomen naam Pit
voornaam Jannes
leeftijd onbekend
________________________________________
oude naam Pit
aangenomen naam Pit
voornaam Albert
leeftijd 27 jaar
________________________________________
oude naam Pit
aangenomen naam Pit
voornaam Beertjen
leeftijd 37 jaar
________________________________________
oude naam Pit
aangenomen naam Pit
voornaam Swaantjen
leeftijd 30 jaar
algemeen
gemeente Steenwijkerwold
jaar 1812
aktenummer 367
Lambert Jacobs, geb. ca 1736, wonende te Blesdijke 1763/1764, in ?s lands
werkhuis 1765, daarna Blesdijke 1772-1774 en vanaf 1775 in Overijssel, tr.
Jantien Lensen, dr Margaretha ged. RK Steggerda 1761
Meintje Jacobs Bijkerk, geb. Paasloo, ged. Oldemarkt 25-3-1742, tr. Jacob
Jans Kooijman
Jannis Jacobs Bijkerk, geb. Paasloo, ged. Oldemarkt 18-10-1744, jong overl.
Johannis, geb. Paasloo, ged. Oldemarkt 18-11-1746 Gehuwd op 17 april 1775, Steenwijkerwold, met Janna Alberts Pit 1752-1823
Andries Jacobs Bijkerk, geb. Paasloo, ged. Oldemarkt 4-10-1750, wonende te
Nederland, tr. (1) Blokzijl 2-4-1776 Hendrikien Jans, tr (2) Blokzijl 4-5-1778 
structuur1 


1 2 3 4 5 ... 384» Volgende»