Stichting Kerkelijke Begraafplaats Doorwerth, Heelsum, Renkum, Gelderland, Nederland


Stamboom:  

Latitude (Breedte): 51.9773, Longitude (Lengte): 5.75963 | Klik voor aanwijzingen naar de Stichting Kerkelijke Begraafplaats Doorwerth

Aantekeningen:
De tot 1923 nog zelfstandige gemeente Doorwerth heeft twee gemeentelijke begraafterreinen gekend.
De oudste was gelegen op de Noordberg waar o.a. ook onbekende drenkelingen en terechtgestelden werden begraven. Deze heeft dienst gedaan tot ca. 1910 en was toen vol.
Wegens plaatsgebrek op de Noordberg is de gemeente Doorwerth ca. 1910-1912 overgegaan tot aanleg van een tweede begraafplaats aan de noordzijde van het bijbehorende Heelsum maar die aan de andere kant van Doorwerth lag, namelijk aan de noordoostzijde van de Sportlaan nabij het tegenwoordige sportpark.
Dit terrein is waarschijnlijk maar enkele decennia in gebruik geweest en na de samenvoeging van Doorwerth met de gemeente Renkum later gesloten en geheel ontruimd, net als die aan de Noordberg. Zie voor meer informatie: pag. 137 van Demoed: "Van een groene zoom aan een vaal kleed".

De hier beschreven Kerkelijke Begraafplaats is gelegen naast het eeuwenoude "Kerkje op de Heuvel" zoals dat in de regio wordt aangeduid. De kerk doet nog dienst en is in gebruik voor de Hervormde Gemeente (PKN) Heelsum-Kievitsdel.
De begraafplaats is waarschijnlijk gesticht ca. 1890 eveneens als kerkelijke begraafplaats en diende als uitbreiding van de begraafruimte rondom de kerk van Heelsum.
Aanvankelijk werden uitsluitend leden van de kerk begraven.

Sinds 1995 wordt de begraafplaats beheerd door de Stichting Kerkelijke Begraafplaats Doorwerth.
Voor die tijd is de begraafplaats meerdere keren van eigenaren gewisseld (waaronder de Vereniging Hendrick de Keyser) en kent daardoor, samen met de kerk, dan ook een geheel eigen geschiedenis.
De oorspronkelijke grafnummering was gebaseerd op een klasse-aanduiding van acht vakken in totaal I t/m III gerekend vanaf de oude ingang (aan de oostzijde) en werd gevolgd door een letter per vak op het oudste deel en een dubbel nummer. De aanduiding I en II bestaat nog steeds, III is opgeheven.
Het nieuwere gedeelte kent een letter (A t/m F) als vakaanduiding met een volgnummer.

De begraafplaats is gedurende de laatste decennia aanzienlijk uitgebreid en aangepast. De hoofdingang werd verplaatst van de oostzijde naar de noordzijde, dus aan de kant van de kerk. In 2013 zal een columbarium worden geplaatst.

De inventarisatie is van 2008 en de update is van 2012.
Ook is een groot aantal van de reeds geruimde graven/personen nu vermeld. De toevoeging OUD achter het grafnummer geeft dat aan. Echter is van de evt. zerk meestal geen foto meer beschikbaar.


Grafstenen

 Klikplaatje Beschrijving Status Plaats Naam (Overleden / Begraven)

Grafsteen Cornelia Johanna van Schooneveldt 
    Cornelia Johanna van Schooneveldt (ovl. 18 jan 1987)