Rhoon Stamboom: Stamboom Kuipers van Wijk
Aantekeningen:
RHOON, het oudste dorp van IJsselmonde

Drie prachtige bezienswaardigheden, te weten de Nederlandse Hervormde Kerk met daarnaast het kerkhof (nu algemene begraafplaats), het kasteel en het oude logement "Het Wapen van Rhoon" vormen historisch de kern van de plaats Rhoon.

De eigenaardige ligging van deze drie bijzonderheden staat in verband met het ontstaan van Rhoon.

In 1199 begunstigde Dirk VII, elfde graaf van Holland, Biggo van Duyveland met een leengoed. Dit was niet meer dan een "plaat in de Oude Maas". Het ontbrak Biggo van Duyveland niet aan ondernemingslust, want hij liet deze plaat indijken en stichtte daarop een heerlijkheid, die toen niet de naam "Rhoon" droeg, maar "Rhoeden". De legende vertelt, dat bij de uitgifte van de eerste grond in het lis een nest met zeven jonge hondjes (getijgerde brakjes) gevonden werd, die allen reuen waren. Vandaar het wapen van Rhoon: dwarse spits uitlopende rode strepen op een goud veld,
waarop een getijgerd brakje "tussen biezen en andere ruygtens" zit. De naam "Reuen" zou zich in de loop der tijden als volgt hebben ontwikkeld: "Rheuden, Rhoeden, Rhooden, Rhoon". Een andere lezing, die waarschijnlijker lijkt, is dat Biggo van Duyveland zich als kruisvaarder verdienstelijk heeft gemaakt op het eiland Rhodos en dat de naam "Rhoeden" hiervan is afgeleid.

Het kasteel werd in 1432 gebouwd door de familie Van Duyveland in de plaats van een oud kasteel, dat afgebroken werd nadat het door de St.-Elisabethsvloed zwaar was geteisterd. Hiermee in verband staat de bouw van het verdere gedeelte van Rhoon langs de Oude Zeedijk. Er is geen bepaalde dorpskom ontstaan, maar wel een dorpscentrum, waar we dan het slot, de kerk en het Huis te Pendrecht (Het wapen van Rhoon) aantreffen.

De gestichte heerlijkheid was een ridderhofstad met verschillende rechten daaraan verbonden. Misschien zijn weinig heerlijkheden zo sporadisch van bezitters verwisseld als de ridderhofstad Rhoon. Van 1199 tot 1683 was het onafgebroken erfelijk bezit van de familie van de stichter van Duyveland. In 1683 kocht Hans Willem Bentinck tot Diepenheim, Heer van Drimmelen, kamerheer van de Prins van Oranje, wiens vriend en vertrouweling hij sinds jaren was, de hoge heerlijkheid Rhoon met al haar ap- en dependenties, met al wat erbij behoort, van Pieter van Duyveland van Roden.

Door zijn vriend de koning-stadhouder Willem III werd Hans Willem Bentinck in Engeland tot Graaf van Portland verheven. De namen Portlandpolder en Hoeve Portland stammen uit die tijd. In het geslacht van Bentinck bleef de heerlijkheid tot 1830, in welk jaar zij bij verkoop overging in de handen van de heer Antony van Hoboken. De heer Edward van Hoboken (overleden in 1913) was de laatste, die de titel van Heer van Rhoon voerde.

Thans behoort de heerlijkheid aan diens nakomelingen, die zich hebben verenigd in de N.V. Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen "Rhoon, Pendrecht en Cortgene". Het kasteel of het "Huis te Rhoon", dat tot 1971 eigendom was van voornoemde naamloze vennootschap, ging in dat jaar in eigendom over van de Stichting "Kasteel van Rhoon".

De voorgevel is eenvoudig en werd geheel vernieuwd door de Bentincks, vlak met Empireramen.

Vooral echter de achterzijde met de trapgevels en torentjes is bijzonder interessant. Vermeldenswaard is ook de grote schouw in de oude keuken met houtsnijwerk, voorstellende arabesken en vrouwenfiguren en de fraaie eikenhouten trap in de toegangshal. De gevangeniskelder en de oude kerker op de zolder zijn nog even huiveringwekkend als in de tijd van hun werkelijke bestemming. Boven de Empirezaal, vroeger Criminele Vierschaar, ligt de Kerkzaal, de slotkapel, waarin tot 1683 de katholieke eredienst werd gehouden. Het is bijzonder gelukkig dat in 1969 een stichting, te weten de Stichting "Kasteel van Rhoon" in het leven is geroepen met het doel het kasteel te verwerven, te restaureren, te onderhouden en te exploiteren in het belang van het sociaal-culturele leven in het algemeen en meer in het bijzonder voor de gemeente Albrandswaard. In 1975 werd de restauratie voltooid en is het gebouw in oude luister hersteld. Het vormt nu een bijzondere bezienswaardigheid voor de wijde omgeving.

In 1634 kreeg de zoon van Pieter van Duyveland met de titel "Heer van Pendrecht" een huis, staande tegenover de Nederlandse Hervormde Kerk, te weten Het "Huis te Pendrecht". De Nederlandse stads- en dorpsbeschrijver schrijft hierover in 1789: "Een groot aanzienlijk huis, met deszelfs extra groote tuin, boogaarden en Plantagien, hetgeen midden op het dorp tegenover de kerk staat, pronkende in deszelfs Frontespien met de wapens van Rhoon en Dormaale, zijnde dit huis door den oudsten gelegenheid van deszelfs Echtverbintenis met de gravinne van Dormaale geboorte te Brouwsel, gestigt, wordende hem de heerlijkheid Pendrecht, of liever den Titel daarvan door deszelfs Heer Vader ten Huwelijk geschonken". Dit huis werd in 1660 door brand verwoest. In plaats hiervan werd in de 17e eeuw door eerdergenoemde Hans Willem Bentinck het tegenwoordige "Huis te Pendrecht" nu "Het Wapen van Rhoon" gebouwd. Boven de ingang bevindt zich een driehoekig fronton met de wapenschilden van Rhoon en Pendrecht, die door een kroon gedekt en door twee leeuwen vastgehouden worden.

Als een treffend voorbeeld van vroegere, sobere stijlvolle kerkgebouw staat vlakbij het slot de dorpskerk. De vierkante toren met de fijne spits, de eigendom is van de burgerlijke gemeente, rijst op uit het voorste gedeelte van het schip en helt voorover. Gelukkig hebben bekwame handen over het verval van de kerk gewaakt en is zij doelmatig gerestaureerd. In 1905 verbrandde de toren. De oude klok versmolt tot een vormloze klomp in de zengende vlammen. Zij was blijkens de opdracht één der laatste giften uit het geslacht Van Duyveland. Die opdracht luidde: "Den Weledelgebore Heer Pieter van Roode, Heer van Rhoon en Pendrecht en Weledele geboren Vrouwe, Elisabeth de Voogd van Reineveld, Vrouwe Utsurpa. Anno 1650. Paris fecit". Is het uiterlijk goed bewaard, ook het interieur bevat belangwekkende overblijfselen. Aandacht verdient de marmeren graftombe achter in het koor. Twee sfinxen torsen een kist. Daarboven rijst statig een grafnaald van prachtig geaderd marmer. Op de top van de naald, die het dak nadert, staat een lijkbus. Voor de naald houden twee schreiende kinderen een kleed vast. Tegen de naald is het eenvoudige wapen van de Bentincks aangebracht, omhangen met het teken der orde van de Kouseband, met de zinspreuk "Honi out qui mal y pense", en daar onder de wapens van de twee, hier vroeger begraven gemalinnen van Hans Willem Bentinck. Het is niet de enige herinnering aan het geslacht Bentinck. Aan de koorwand prijkt een drietal gave rouwborden met tal van wapens met schild van Bentinck in zestien kwartieren. Na de grondige restauratie van het interieur zijn de in de kerk aanwezige grafzerken geordend en in de looppaden aangebracht. In het koor ligt een zeer mooi exemplaar. Het draagt het beeld van een abdis met de kromstaf in de hand. Het kerkinterieur en –exterieur zijn sober; zonder bijzondere schoonheid maken toch de eikenhouten preekstoel uit de zeventiende eeuw, het doopvont en het gestoelte van de Vrijheer met een geheel beschoten dak een harmonische indruk.

In de loop der tijden heeft het dorpschoon veel geleden door brand en water. Op 6 februari 1489 overviel een bende Hoeken de gemeente en dwong de inwoners met hun wagens de geroofde goederen te vervoeren. Het kasteel werd toen geplunderd en gebrandschat. In 1669 werd een groot deel van Rhoon door brand verwoest, terwijl in november 1775 Rhoon door een hoge waterstand met ondergang werd bedreigd. Ook in 1953 bedreigde het water het dorp.

De geslachten Van Duyveland en Bentinck waren nauw verbonden met de strijd tegen het water en hebben hun stempel gedrukt op Rhoon. Polder na polder werd ingedijkt. Als gevolg van de verschillende indijkingen kan Rhoon als een dijkdorp worden gekenschetst. Veel namen getuigen daar nog van.

Het dorp ontwikkelde zich op een rustige, geleidelijke wijze. Door de eeuwen heen vormden de landbouw, tuinbouw en veeteelt de voornaamste bestaansbronnen van de bevolking. Mede als gevolg van de mechanisatie in de agrarische sector weken veel inwoners reeds in de dertiger jaren uit naar het haven- en bouwbedrijf te Rotterdam. Later vond ook menigeen zijn werkgelegenheid in de petrochemische industrie in het Botlek- en Europoortgebied.

In 1932 werd de Groene Kruisweg aangelegd. Deze weg doorsneed het gemeentelijke gebied, waardoor tevens een scheiding teweeg werd gebracht tussen het rustieke oude dorp, met o.a. de Nederlandse Hervormde Kerk met daarnaast het kerkhof (nu algemene begraafplaats), het Kasteel en het nieuwe gedeelte.

OpenStreetMap

Dorp : Latitude (Breedte): 51.8563609, Longitude (Lengte): 4.4254804


Geboorte

Treffers 1 t/m 50 van 256

1 2 3 4 5 ... Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID   Stamboom 
1 Aegje Cornelis  1685Rhoon I13655 Stamboom Kuipers van Wijk 
2 Claesje Herbertsdr  1640Rhoon I16582 Stamboom Kuipers van Wijk 
3 Jaapje Jacobs  1671Rhoon I13691 Stamboom Kuipers van Wijk 
4 Allerlieste, Aaltje  2 sep 1850Rhoon I58568 Stamboom Kuipers van Wijk 
5 Barendregt, Adriaantje  27 okt 1862Rhoon I12395 Stamboom Kuipers van Wijk 
6 Barendregt, Adrianus  14 okt 1867Rhoon I12400 Stamboom Kuipers van Wijk 
7 Barendregt, Anna Maria  31 jan 1898Rhoon I12445 Stamboom Kuipers van Wijk 
8 Barendregt, Annigje  22 mei 1860Rhoon I12394 Stamboom Kuipers van Wijk 
9 Barendregt, Antje  27 sep 1926Rhoon I12461 Stamboom Kuipers van Wijk 
10 Barendregt, Ariaantje  26 dec 1738Rhoon I39942 Stamboom Kuipers van Wijk 
11 Barendregt, Ariaantje  11 jun 1741Rhoon I39943 Stamboom Kuipers van Wijk 
12 Barendregt, Arie  21 sep 1823Rhoon I12389 Stamboom Kuipers van Wijk 
13 Barendregt, Arij  22 jan 1822Rhoon I12489 Stamboom Kuipers van Wijk 
14 Barendregt, Arij  25 jun 1852Rhoon I12491 Stamboom Kuipers van Wijk 
15 Barendregt, Bastiaan  7 feb 1928Rhoon I12463 Stamboom Kuipers van Wijk 
16 Barendregt, Bastiaan  16 mrt 1932Rhoon I12464 Stamboom Kuipers van Wijk 
17 Barendregt, Cornelis  14 sep 1732Rhoon I39939 Stamboom Kuipers van Wijk 
18 Barendregt, Cornelis  15 jul 1896Rhoon I12449 Stamboom Kuipers van Wijk 
19 Barendregt, Cornelis  18 okt 1899Rhoon I12446 Stamboom Kuipers van Wijk 
20 Barendregt, Cornelis  8 dec 1940Rhoon I12459 Stamboom Kuipers van Wijk 
21 Barendregt, Elizabeth Maria  19 apr 1908Rhoon I12442 Stamboom Kuipers van Wijk 
22 Barendregt, Jacob  28 jan 1893Rhoon I12447 Stamboom Kuipers van Wijk 
23 Barendregt, Jacob  10 jul 1917Rhoon I12468 Stamboom Kuipers van Wijk 
24 Barendregt, Jan  18 aug 1824Rhoon I12490 Stamboom Kuipers van Wijk 
25 Barendregt, Jan  17 jun 1856Rhoon I12520 Stamboom Kuipers van Wijk 
26 Barendregt, Jan  31 mrt 1870Rhoon I12515 Stamboom Kuipers van Wijk 
27 Barendregt, Janna  10 jan 1906Rhoon I12440 Stamboom Kuipers van Wijk 
28 Barendregt, Jannetje  17 aug 1865Rhoon I20232 Stamboom Kuipers van Wijk 
29 Barendregt, Jannetje  26 aug 1894Rhoon I12444 Stamboom Kuipers van Wijk 
30 Barendregt, Kleis Marinus  jan 1910Rhoon I12450 Stamboom Kuipers van Wijk 
31 Barendregt, Kleis Marius  27 aug 1911Rhoon I12443 Stamboom Kuipers van Wijk 
32 Barendregt, Kornelis  16 mei 1723Rhoon I25781 Stamboom Kuipers van Wijk 
33 Barendregt, Kornelis  16 mei 1723Rhoon I39936 Stamboom Kuipers van Wijk 
34 Barendregt, Leentje  20 jun 1927Rhoon I12465 Stamboom Kuipers van Wijk 
35 Barendregt, Lijsbeth  25 feb 1809Rhoon I56501 Stamboom Kuipers van Wijk 
36 Barendregt, Marijke  1662Rhoon I16583 Stamboom Kuipers van Wijk 
37 Barendregt, Marijtje  14 jan 1725Rhoon I25780 Stamboom Kuipers van Wijk 
38 Barendregt, Marijtje  14 jan 1725Rhoon I39937 Stamboom Kuipers van Wijk 
39 Barendregt, Neeltje  27 jul 1721Rhoon I25782 Stamboom Kuipers van Wijk 
40 Barendregt, Neeltje  27 jul 1721Rhoon I39934 Stamboom Kuipers van Wijk 
41 Barendregt, Petrus  19 mei 1857Rhoon I12393 Stamboom Kuipers van Wijk 
42 Barendregt, Pieter  19 feb 1736Rhoon I39941 Stamboom Kuipers van Wijk 
43 Barendregt, Pieter  9 nov 1849Rhoon I12391 Stamboom Kuipers van Wijk 
44 Barendregt, Pieter  29 jan 1907Rhoon I12448 Stamboom Kuipers van Wijk 
45 Barendregt, Pietertje  12 feb 1851Rhoon I12514 Stamboom Kuipers van Wijk 
46 Barendregt, Pietertje  12 apr 1854Rhoon I11066 Stamboom Kuipers van Wijk 
47 Barendregt, Plonius Marinus  21 jul 1873Rhoon I12517 Stamboom Kuipers van Wijk 
48 Barendregt, Stijntje  17 okt 1904Rhoon I12439 Stamboom Kuipers van Wijk 
49 Barendregt, Tannetje  19 apr 1903Rhoon I12438 Stamboom Kuipers van Wijk 
50 Barendregt, Wouter  25 mei 1901Rhoon I12441 Stamboom Kuipers van Wijk 

1 2 3 4 5 ... Volgende»Gedoopt

Treffers 1 t/m 2 van 2

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Gedoopt    Persoon-ID   Stamboom 
1 Hordijk, Willempje  Rhoon I421 Stamboom Kuipers van Wijk 
2 Kranenburg, Hendrikje  9 okt 1791Rhoon I21361 Stamboom Kuipers van Wijk 

Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 143

1 2 3 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overleden    Persoon-ID   Stamboom 
1 Baldee, Maria  8 jan 1947Rhoon I25142 Stamboom Kuipers van Wijk 
2 Barendregt, Anna Maria  3 jan 1979Rhoon I12445 Stamboom Kuipers van Wijk 
3 Barendregt, Arie  4 mrt 1826Rhoon I12385 Stamboom Kuipers van Wijk 
4 Barendregt, Arie  17 okt 1908Rhoon I12389 Stamboom Kuipers van Wijk 
5 Barendregt, Arij  11 mrt 1822Rhoon I12489 Stamboom Kuipers van Wijk 
6 Barendregt, Bastiaan  8 feb 1928Rhoon I12463 Stamboom Kuipers van Wijk 
7 Barendregt, Cornelis  7 jan 1898Rhoon I12449 Stamboom Kuipers van Wijk 
8 Barendregt, Cornelis  24 okt 2006Rhoon I12459 Stamboom Kuipers van Wijk 
9 Barendregt, Elizabeth Maria  9 mrt 1944Rhoon I12442 Stamboom Kuipers van Wijk 
10 Barendregt, Hendrikus Gerardus  30 okt 1918Rhoon I12499 Stamboom Kuipers van Wijk 
11 Barendregt, Jacob  22 nov 1918Rhoon I12447 Stamboom Kuipers van Wijk 
12 Barendregt, Jan  19 aug 1824Rhoon I12490 Stamboom Kuipers van Wijk 
13 Barendregt, Kleis Marinus  24 okt 1910Rhoon I12450 Stamboom Kuipers van Wijk 
14 Barendregt, Kleis Marius  4 nov 2003Rhoon I12443 Stamboom Kuipers van Wijk 
15 Barendregt, Nicolaas Rocus  25 nov 1953Rhoon I12653 Stamboom Kuipers van Wijk 
16 Barendregt, Pieter  23 feb 1778Rhoon I39927 Stamboom Kuipers van Wijk 
17 Barendregt, Pieter  2 apr 1849Rhoon I12387 Stamboom Kuipers van Wijk 
18 Barendregt, Pieter  29 jan 1997Rhoon I12448 Stamboom Kuipers van Wijk 
19 Barendregt, Pietertje  1 aug 1851Rhoon I12514 Stamboom Kuipers van Wijk 
20 Barendregt, Stijntje  9 dec 1999Rhoon I12439 Stamboom Kuipers van Wijk 
21 Barendregt, Tannetje  2 okt 1957Rhoon I12438 Stamboom Kuipers van Wijk 
22 Barendregt, Wouter  14 sep 1966Rhoon I12441 Stamboom Kuipers van Wijk 
23 Bouman, Wilhelmina  13 aug 1987Rhoon I12455 Stamboom Kuipers van Wijk 
24 de Jong, Leendert  9 aug 1992Rhoon I27961 Stamboom Kuipers van Wijk 
25 de Koning, Jacob  21 mei 1829Rhoon I33678 Stamboom Kuipers van Wijk 
26 de Koning, Jan  27 feb 1827Rhoon I33675 Stamboom Kuipers van Wijk 
27 de Koning, Neeltje  11 okt 1826Rhoon I33677 Stamboom Kuipers van Wijk 
28 de Koning, Pietertje  4 jan 1822Rhoon I33673 Stamboom Kuipers van Wijk 
29 de Lange, Adriana  12 jan 1978Rhoon I31856 Stamboom Kuipers van Wijk 
30 de Munnik, Cornelis  17 jun 1906Rhoon I44511 Stamboom Kuipers van Wijk 
31 de Raadt, Jacob  2 mrt 1729Rhoon I20942 Stamboom Kuipers van Wijk 
32 de Ronde, Cornelia  10 okt 2008Rhoon I48490 Stamboom Kuipers van Wijk 
33 de Ruiter, Cornelis  20 jan 1981Rhoon I57879 Stamboom Kuipers van Wijk 
34 de Vos, Maria  22 mei 1717Rhoon I36908 Stamboom Kuipers van Wijk 
35 de Waard, Dirk  20 nov 1925Rhoon I4892 Stamboom Kuipers van Wijk 
36 de Waard, Elizabeth  5 feb 2001Rhoon I52142 Stamboom Kuipers van Wijk 
37 de Waard, Hendrikje  1 jun 2010Rhoon I60194 Stamboom Kuipers van Wijk 
38 de Waard, Jacob  24 apr 1957Rhoon I4867 Stamboom Kuipers van Wijk 
39 de Waard, Jan Johannis  4 jan 1983Rhoon I141 Stamboom Kuipers van Wijk 
40 de Waard, Maartje  31 dec 2006Rhoon I60193 Stamboom Kuipers van Wijk 
41 de Waard, Magdalena  4 dec 2017Rhoon I60195 Stamboom Kuipers van Wijk 
42 de Waard, Pieter  7 feb 1941Rhoon I127 Stamboom Kuipers van Wijk 
43 de Waard, Pieter Fauel  10 aug 1943Rhoon I29071 Stamboom Kuipers van Wijk 
44 de Waard, Simon  8 okt 1980Rhoon I140 Stamboom Kuipers van Wijk 
45 Dekker, Annigje Grietje  16 mrt 1939Rhoon I39986 Stamboom Kuipers van Wijk 
46 Dubel, Maria Bastiaantje  21 aug 1958Rhoon I4883 Stamboom Kuipers van Wijk 
47 Groeneweg, Jacob  10 jan 1823Rhoon I48418 Stamboom Kuipers van Wijk 
48 Heezen, Nicolaas Johannes  5 mei 1978Rhoon I12456 Stamboom Kuipers van Wijk 
49 Hoogmoed, Poulus  19 nov 1945Rhoon I55279 Stamboom Kuipers van Wijk 
50 Hordijk, Arij  4 jan 1711Rhoon I36907 Stamboom Kuipers van Wijk 

1 2 3 Volgende»Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 58

1 2 Volgende»

   Gezin    Getrouwd    Gezins-ID   Stamboom 
1 Barendregt / Barendregt  23 mei 1879Rhoon F3636 Stamboom Kuipers van Wijk 
2 Barendregt / Bouman  29 okt 1925Rhoon F4166 Stamboom Kuipers van Wijk 
3 Barendregt / de Koning  18 mrt 1917Rhoon F4173 Stamboom Kuipers van Wijk 
4 Barendregt / Dekker  28 mei 1885Rhoon F4232 Stamboom Kuipers van Wijk 
5 Barendregt / Huijgen  4 dec 1924Rhoon F4162 Stamboom Kuipers van Wijk 
6 Barendregt / Husselman  2 mrt 1822Rhoon F4143 Stamboom Kuipers van Wijk 
7 Barendregt / Kleinjan  3 apr 1858Rhoon F3574 Stamboom Kuipers van Wijk 
8 Barendregt / Koorneef  11 dec 1718Rhoon F13596 Stamboom Kuipers van Wijk 
9 Barendregt / Kruithoff  21 mei 1897Rhoon F4185 Stamboom Kuipers van Wijk 
10 Barendregt / Schaberg  10 jul 1941Rhoon F4168 Stamboom Kuipers van Wijk 
11 Barendregt / van der Burg  11 jun 1936Rhoon F19405 Stamboom Kuipers van Wijk 
12 Barendregt / Visser  17 jan 1935Rhoon F4169 Stamboom Kuipers van Wijk 
13 Bastemeijer / Molenaar  27 dec 1917Rhoon F11920 Stamboom Kuipers van Wijk 
14 Blijdorp / Oosthoek  3 sep 1886Rhoon F15118 Stamboom Kuipers van Wijk 
15 Bosman / Barendregt  24 sep 1927Rhoon F4164 Stamboom Kuipers van Wijk 
16 de Munnik / van der Stoep  27 mei 1903Rhoon F15102 Stamboom Kuipers van Wijk 
17 de Raadt / Hordijk  26 mrt 1799Rhoon F10729 Stamboom Kuipers van Wijk 
18 de Waard / Dubel  2 nov 1905Rhoon F1657 Stamboom Kuipers van Wijk 
19 de Waard / Groenenboom  8 feb 1923Rhoon F1749 Stamboom Kuipers van Wijk 
20 de Waard / van der Ent  22 mei 1919Rhoon F12085 Stamboom Kuipers van Wijk 
21 Dekker / Barendregt  28 apr 1882Rhoon F13582 Stamboom Kuipers van Wijk 
22 Dekker / Koster  20 nov 1920Rhoon F17844 Stamboom Kuipers van Wijk 
23 Grandia / Hordijk  26 sep 1921Rhoon F10854 Stamboom Kuipers van Wijk 
24 Groenenboom / Barendregt  3 sep 1956Rhoon F4171 Stamboom Kuipers van Wijk 
25 Groeneweg / Oosthoek  30 mei 1780Rhoon F16367 Stamboom Kuipers van Wijk 
26 Hordijk / Barendregt  24 sep 1925Rhoon F4163 Stamboom Kuipers van Wijk 
27 Hordijk / Capeteyn  9 apr 1706Rhoon F12659 Stamboom Kuipers van Wijk 
28 Hordijk / de Vos  1657Rhoon F12576 Stamboom Kuipers van Wijk 
29 Hordijk / Huijgen  24 jul 1924Rhoon F10853 Stamboom Kuipers van Wijk 
30 Hordijk / Tempelaar  30 dec 1731Rhoon F2842 Stamboom Kuipers van Wijk 
31 Hordijk / van der Ent  28 apr 1881Rhoon F10806 Stamboom Kuipers van Wijk 
32 Huijgen / Barendregt  7 jul 1921Rhoon F4170 Stamboom Kuipers van Wijk 
33 Ketting / Barendregt  21 okt 1897Rhoon F1178 Stamboom Kuipers van Wijk 
34 Kleijne / Barendregt  12 mei 1892Rhoon F4145 Stamboom Kuipers van Wijk 
35 Konijnenburg / Barendregt  20 mei 1864Rhoon F1177 Stamboom Kuipers van Wijk 
36 Luijendijk / Rumpt  12 feb 1947Rhoon F11797 Stamboom Kuipers van Wijk 
37 Oosthoek / Kersseboom  25 jul 1745Rhoon F15071 Stamboom Kuipers van Wijk 
38 Oosthoek / Kleinjan  19 jun 1890Rhoon F7393 Stamboom Kuipers van Wijk 
39 Oosthoek / Kooijman  25 apr 1901Rhoon F6267 Stamboom Kuipers van Wijk 
40 Oosthoek / Leeuwenburg  29 apr 1842Rhoon F6273 Stamboom Kuipers van Wijk 
41 Oosthoek / Ruijseveld  22 mrt 1722Rhoon F15070 Stamboom Kuipers van Wijk 
42 Rensink / Fischer  8 sep 1927Rhoon F11879 Stamboom Kuipers van Wijk 
43 Riethoff / van der Stoep  23 mei 1912Rhoon F15103 Stamboom Kuipers van Wijk 
44 Roobol / Oosthoek  7 mei 1930Rhoon F6269 Stamboom Kuipers van Wijk 
45 Schipper / Huijgen  18 okt 1900Rhoon F13759 Stamboom Kuipers van Wijk 
46 Vaandrager / Leenheer  23 jun 1898Rhoon F19236 Stamboom Kuipers van Wijk 
47 van der Meer / van der Vorm  9 jan 1929Rhoon F19389 Stamboom Kuipers van Wijk 
48 van der Vorm / van der Meer  22 mei 1930Rhoon F3647 Stamboom Kuipers van Wijk 
49 van Kampen / van Luijk  9 mei 1863Rhoon F8846 Stamboom Kuipers van Wijk 
50 van Luijk / Louter  21 nov 1912Rhoon F9034 Stamboom Kuipers van Wijk 

1 2 Volgende»