Dordrecht Stamboom: Stamboom Kuipers van Wijk
Aantekeningen:
Dordrecht ( uitspraak (info·uitleg)) is met zijn 118.587 inwoners (1 november 2012, bron: CBS) de vierde stad van de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De grootstedelijke agglomeratie Drechtsteden, waar Dordrecht deel van uitmaakt, is met ongeveer 280.000 inwoners de 9de van Nederland. De stad ligt op de plaats waar de Merwede zich splitst in de Noord en de Oude Maas bij Kmr 975. De gemeente Dordrecht omvat het gehele Eiland van Dordrecht. De bewoners van Dordrecht noemen hun stad veelal Dordt. De schrijfwijze "Dordtrecht" wordt ook nog veel gebruikt.
Dordrecht werd voor het eerst vermeld in een tekst uit de twaalfde eeuw, toen de stad nog werd aangeduid als Thuredrech, en kreeg in 1220 stadsrechten. In de middeleeuwen ontwikkelde de stad zich als belangrijke handelstad en stapelplaats en was het een van de zes grote steden van Holland. Later nam het belang van de stad af, maar de binnenstad herinnert nog altijd aan dit rijke verleden.
Arno Brok (VVD) is sinds februari 2010 burgemeester van Dordrecht. Hij volgde Ronald Bandell (PvdA) op, die sinds 2000 burgemeester was.

Geschiedenis:
De stad Dordrecht ontstond aan het riviertje de Thure te midden van veenmoerassen. De Thure was een zijtak van de rivier de Dubbel en liep ongeveer ter hoogte van het huidige Bagijnhof. De oorspronkelijke naam van Dordrecht is Thuredrith. Dit betekent "doorwaadbare plaats in de rivier Thure". Thuredrith zou in de loop der tijd veranderen in Dordrecht, is een van de meerdere naamsverklaringen. De oudste vermelding voor de stad dateert van rond 1120. Omstreeks dat jaar werd in een gedeelte van de Annalen van Egmond melding gemaakt van de moord op Graaf Dirk IV in 1049 'bij Dordrecht' (apud Thuredrech).
Dordrecht kreeg in 1220 stadsrechten van de Hollandse graaf Willem I. Na Geertruidenberg (1213) is Dordrecht daarmee de tweede stad waarvan bekend is dat het vrijheden van de Hollandse graaf kreeg. Het is niet uit te sluiten dat eerder ook andere Hollandse plaatsen stadsrechten kregen (niet alle oorkonden zijn als origineel of in afschrift bewaard gebleven). Op grond van zijn oude papieren maakt Dordrecht er echter sedert lang aanspraak op de oudste stad van Holland te zijn. Door haar strategische ligging en het verkrijgen van stapelrecht in 1299 ontwikkelde de stad zich tot een belangrijke stapelplaats. Dordrecht verhandelde vooral wijn, hout en graan.
In 1421 kwam Dordrecht ten gevolge van de Sint-Elisabethsvloed, waarbij grote delen van het achterland (Grote Waard) voorgoed verdronken, op een eiland te liggen.

In 1572 kwam te Dordrecht de Eerste Vrije Statenvergadering bijeen. Vertegenwoordigers van alle Hollandse steden erkenden stadhouder Willem I, prins van Oranje, en steunden de opstand tegen de Spanjaarden. In 1618-1619 vond in Dordrecht, bolwerk van de reformatie, de Synode van Dordrecht plaats, waarbij de remonstranten tegenover de contraremonstranten stonden en waar het besluit viel tot de Bijbelvertaling die in 1637 de Statenbijbel zou opleveren, de eerste vertaling in de Nederlandse taal.
Tijdens het Eerste Stadhouderloze Tijdperk (1650-1672) werd Johan de Witt, zoon van mr. Jacob de Witt, als raadspensionaris naar voren geschoven. Onder zijn leiding werd in 1654 vrede met Engeland gesloten waarbij de Akte van Seclusie werd opgenomen. Deze akte moest voorkomen dat de zoon van Willem II stadhouder zou worden. Op 20 augustus 1672 echter werden Johan en zijn broer Cornelis de Witt in Den Haag gelyncht. Willem III, verdacht van het complot, werd datzelfde jaar stadhouder.

Dordrecht voerde een scherp anti-stadhouderlijke koers. Op 26 juli 1783 werd het exercitiegenootschap "De Vrijheid" opgericht. Dordrecht had hiermee de primeur. De Patriotten wilden de oude vrijheid heroveren op de Oranjes. Nederland was immers al ruim tweehonderd jaar een republiek, erfopvolging hoorde daar niet in thuis. Al snel volgden meerdere steden. Stadhouder Willem V vluchtte uit Holland. Op 18 september 1787 echter capituleerde Dordrecht voor de troepen van de Pruisische koning Frederik Willem, de zwager van Willem V. De Oranjerestauratie werd met kracht ingezet en de democratische beweging weggevaagd. Willem V werd in zijn positie hersteld. In 1815 nam zijn zoon Willem I, voorheen Willem VI, de titel Koning der Nederlanden aan.
Binnen Holland werd Dordrecht vanaf de 18e eeuw overvleugeld door Rotterdam.
Door de eeuwen heen heeft Dordrecht een sleutelpositie ingenomen bij de verdediging van Holland, tot ver in de 20e eeuw was Dordrecht ook garnizoensstad. In de Benthienkazerne aan Buiten Walevest langs de Oude Maas waren pontonniers gelegerd. Tijdens de mobilisatie van augustus 1939 werden er ook infanteristen en artilleristen naar Dordrecht gestuurd om het eiland te verdedigen.
In mei 1940 gaf Luitenant-kolonel Josephus Adrianus Mussert, een broer van NSB-leider Anton Mussert, leiding aan de verdediging van Dordrecht tegen het Duitse leger. Nadat het Nederlandse leger de strijd tegen de Duitsers op had gegeven werd Jo Mussert gearresteerd en neergeschoten, als gevolg waarvan hij enkele uren later overleed. In de winter van 1944-1945 werden Dordrecht en omgeving het middelpunt van de strijd in de Tweede Wereldoorlog. De grens tussen bevrijd en bezet gebied lag toen bij het Hollandsch Diep.
In 1970 werden de gemeente Dubbeldam (toen ca. 10.000 inwoners) en het zuidelijk deel van de gemeente Sliedrecht aan de gemeente Dordrecht toegevoegd, zodat de gemeente het gehele Eiland van Dordrecht ging beslaan.

OpenStreetMap

Plaats : Latitude (Breedte): 51.8100340, Longitude (Lengte): 4.6645910


Geboorte

Treffers 1 t/m 50 van 1271

1 2 3 4 5 ... 26» Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID   Stamboom 
1 Hermen Pieterszn  1655Dordrecht I32239 Stamboom Kuipers van Wijk 
2 Köhlenberg, Leendert  28 nov 1881Dordrecht I5429 Stamboom Kuipers van Wijk 
3 Aarnout, Maria Catharina  31 jan 1907Dordrecht I37626 Stamboom Kuipers van Wijk 
4 Abbema, Antonia  1 sep 1814Dordrecht I64605 Stamboom Kuipers van Wijk 
5 Alleblas, Johannes  21 dec 1838Dordrecht I55202 Stamboom Kuipers van Wijk 
6 Arenoe, Alida Huiberdina  23 jun 1873Dordrecht I32182 Stamboom Kuipers van Wijk 
7 Baan, Elsje  11 jan 1886Dordrecht I3984 Stamboom Kuipers van Wijk 
8 Baars, Anthonie  31 jan 1895Dordrecht I54785 Stamboom Kuipers van Wijk 
9 Baars, Cornelis  17 mei 1881Dordrecht I62744 Stamboom Kuipers van Wijk 
10 Bak, Everhardus  1830Dordrecht I42095 Stamboom Kuipers van Wijk 
11 Bakker, Leendert  30 aug 1902Dordrecht I39590 Stamboom Kuipers van Wijk 
12 Bakker, Lena  17 feb 1901Dordrecht I40150 Stamboom Kuipers van Wijk 
13 Barendrecht, Jacobus  1 jun 1885Dordrecht I15298 Stamboom Kuipers van Wijk 
14 Barendrecht, Jacobus  8 apr 1916Dordrecht I15300 Stamboom Kuipers van Wijk 
15 Barendrecht, Johannes  9 mei 1888Dordrecht I54691 Stamboom Kuipers van Wijk 
16 Barendregt, Aaltje Christina  28 nov 1901Dordrecht I14900 Stamboom Kuipers van Wijk 
17 Barendregt, Adrianus  1903Dordrecht I39825 Stamboom Kuipers van Wijk 
18 Barendregt, Adrianus  21 nov 1905Dordrecht I59727 Stamboom Kuipers van Wijk 
19 Barendregt, Adrianus  15 mei 1908Dordrecht I57520 Stamboom Kuipers van Wijk 
20 Barendregt, Anna  1 jul 1909Dordrecht I15737 Stamboom Kuipers van Wijk 
21 Barendregt, Anna Cornelia  3 jun 1842Dordrecht I15709 Stamboom Kuipers van Wijk 
22 Barendregt, Anne Jan  30 mei 1906Dordrecht I15760 Stamboom Kuipers van Wijk 
23 Barendregt, Arie  27 aug 1917Dordrecht I57362 Stamboom Kuipers van Wijk 
24 Barendregt, Carolina Hendrika  11 jan 1851Dordrecht I15708 Stamboom Kuipers van Wijk 
25 Barendregt, Dina  9 mei 1924Dordrecht I39848 Stamboom Kuipers van Wijk 
26 Barendregt, Hendrina Neeltje  12 mei 1887Dordrecht I15283 Stamboom Kuipers van Wijk 
27 Barendregt, Hendrina Neeltje  16 okt 1888Dordrecht I15286 Stamboom Kuipers van Wijk 
28 Barendregt, Hendrina Neeltje  23 mrt 1889Dordrecht I15306 Stamboom Kuipers van Wijk 
29 Barendregt, Huibert Hendrik  29 nov 1899Dordrecht I15761 Stamboom Kuipers van Wijk 
30 Barendregt, Jacob  27 aug 1837Dordrecht I15665 Stamboom Kuipers van Wijk 
31 Barendregt, Jacob  18 mrt 1898Dordrecht I15739 Stamboom Kuipers van Wijk 
32 Barendregt, Jacob Huibert  20 okt 1897Dordrecht I15758 Stamboom Kuipers van Wijk 
33 Barendregt, Jacoba Emma  22 jan 1909Dordrecht I57600 Stamboom Kuipers van Wijk 
34 Barendregt, Johann Herman  23 aug 1906Dordrecht I16480 Stamboom Kuipers van Wijk 
35 Barendregt, Johanna Catharina  30 jan 1839Dordrecht I15702 Stamboom Kuipers van Wijk 
36 Barendregt, Johannes  5 aug 1891Dordrecht I15305 Stamboom Kuipers van Wijk 
37 Barendregt, Karel Hendrik  9 jul 1836Dordrecht I15706 Stamboom Kuipers van Wijk 
38 Barendregt, Luxia Wilhelmina  14 jul 1844Dordrecht I15710 Stamboom Kuipers van Wijk 
39 Barendregt, Maria Catharina  23 aug 1847Dordrecht I15707 Stamboom Kuipers van Wijk 
40 Barendregt, Maria Cornelia  1930Dordrecht I39827 Stamboom Kuipers van Wijk 
41 Barendregt, N.N.  18 feb 1888Dordrecht I57360 Stamboom Kuipers van Wijk 
42 Barendregt, Neeltje  29 nov 1885Dordrecht I15287 Stamboom Kuipers van Wijk 
43 Barendregt, Neeltje Hendrina  1 jan 1887Dordrecht I15304 Stamboom Kuipers van Wijk 
44 Barendregt, Pieter  9 jan 1812Dordrecht I15660 Stamboom Kuipers van Wijk 
45 Barendregt, Pieter  13 jul 1905Dordrecht I57361 Stamboom Kuipers van Wijk 
46 Barendregt, Pieter  31 okt 1906Dordrecht I15314 Stamboom Kuipers van Wijk 
47 Barendregt, Pieter Hendrik  20 jul 1840Dordrecht I15705 Stamboom Kuipers van Wijk 
48 Barendregt, Pieter Teunis  23 jun 1890Dordrecht I15285 Stamboom Kuipers van Wijk 
49 Barendregt, Pieter Teunis  5 nov 1894Dordrecht I15284 Stamboom Kuipers van Wijk 
50 Barendregt, Pieter Teunis  1905Dordrecht I15281 Stamboom Kuipers van Wijk 

1 2 3 4 5 ... 26» Volgende»Gedoopt

Treffers 1 t/m 6 van 6

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Gedoopt    Persoon-ID   Stamboom 
1 de Sterke, Pieter  19 dec 1794Dordrecht I14004 Stamboom Kuipers van Wijk 
2 Kuipers, Johannes  3 mrt 1769Dordrecht I10180 Stamboom Kuipers van Wijk 
3 van der Plas, Johanna  24 apr 1771Dordrecht I21839 Stamboom Kuipers van Wijk 
4 van der Steen, Jeanne  29 jul 1791Dordrecht I6545 Stamboom Kuipers van Wijk 
5 van Loon, Hendrik  14 dec 1785Dordrecht I6595 Stamboom Kuipers van Wijk 
6 Vink, Anna  18 sep 1771Dordrecht I10181 Stamboom Kuipers van Wijk 

Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 1308

1 2 3 4 5 ... 27» Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overleden    Persoon-ID   Stamboom 
1 Arie van Twist  8 okt 1948Dordrecht I29577 Stamboom Kuipers van Wijk 
2 Aardoom, Leendert  26 apr 1836Dordrecht I30741 Stamboom Kuipers van Wijk 
3 Abbema, Antonia  18 mei 1890Dordrecht I64605 Stamboom Kuipers van Wijk 
4 Alleblas, Johannes  22 dec 1918Dordrecht I55202 Stamboom Kuipers van Wijk 
5 Baan, Dirkje  27 sep 1958Dordrecht I54866 Stamboom Kuipers van Wijk 
6 Baan, Willem  1 aug 1968Dordrecht I37592 Stamboom Kuipers van Wijk 
7 Bakker, Leendert  23 sep 1902Dordrecht I39590 Stamboom Kuipers van Wijk 
8 Bakker, Teunis  10 feb 2009Dordrecht I55501 Stamboom Kuipers van Wijk 
9 Bakker, Teuntje  5 feb 1931Dordrecht I15279 Stamboom Kuipers van Wijk 
10 Bakker, Teuntje  16 jul 1935Dordrecht I57705 Stamboom Kuipers van Wijk 
11 Barendrecht, Jacobus  3 jul 1972Dordrecht I15298 Stamboom Kuipers van Wijk 
12 Barendrecht, Jacobus  16 jan 2004Dordrecht I15300 Stamboom Kuipers van Wijk 
13 Barendrecht, Johannes  27 jun 1914Dordrecht I54691 Stamboom Kuipers van Wijk 
14 Barendregt, Adamina  5 jan 1920Dordrecht I16136 Stamboom Kuipers van Wijk 
15 Barendregt, Adriana  8 sep 1957Dordrecht I15950 Stamboom Kuipers van Wijk 
16 Barendregt, Adriana Geertruida  29 mrt 2005Dordrecht I56907 Stamboom Kuipers van Wijk 
17 Barendregt, Adrianus  21 aug 1903Dordrecht I39825 Stamboom Kuipers van Wijk 
18 Barendregt, Adrianus  3 dec 1908Dordrecht I57520 Stamboom Kuipers van Wijk 
19 Barendregt, Anna  26 apr 1845Dordrecht I16047 Stamboom Kuipers van Wijk 
20 Barendregt, Arie  27 jul 1913Dordrecht I15735 Stamboom Kuipers van Wijk 
21 Barendregt, Arie Pieter  23 jul 1952Dordrecht I15637 Stamboom Kuipers van Wijk 
22 Barendregt, Arij  27 mrt 1814Dordrecht I2043 Stamboom Kuipers van Wijk 
23 Barendregt, Bastiaan  24 jan 1981Dordrecht I16117 Stamboom Kuipers van Wijk 
24 Barendregt, Bastiaan Huig  25 jan 1958Dordrecht I15048 Stamboom Kuipers van Wijk 
25 Barendregt, Bastiaantje  28 okt 1886Dordrecht I15582 Stamboom Kuipers van Wijk 
26 Barendregt, Cornelis  24 jan 1973Dordrecht I15899 Stamboom Kuipers van Wijk 
27 Barendregt, Cornelis Bastiaan  24 nov 1937Dordrecht I56606 Stamboom Kuipers van Wijk 
28 Barendregt, Elisabeth  10 jan 1890Dordrecht I39720 Stamboom Kuipers van Wijk 
29 Barendregt, Elisabeth  3 feb 1933Dordrecht I15624 Stamboom Kuipers van Wijk 
30 Barendregt, Elisabeth  6 aug 1982Dordrecht I15894 Stamboom Kuipers van Wijk 
31 Barendregt, Elisabeth Pietje  2005Dordrecht I16115 Stamboom Kuipers van Wijk 
32 Barendregt, Grietje  6 nov 1895Dordrecht I15009 Stamboom Kuipers van Wijk 
33 Barendregt, Hendrina Neeltje  15 sep 1931Dordrecht I15306 Stamboom Kuipers van Wijk 
34 Barendregt, Jacob  18 mrt 1837Dordrecht I15657 Stamboom Kuipers van Wijk 
35 Barendregt, Jacob Adrianus  5 nov 1983Dordrecht I16108 Stamboom Kuipers van Wijk 
36 Barendregt, Jan  2 dec 1903Dordrecht I12500 Stamboom Kuipers van Wijk 
37 Barendregt, Jannigje  11 aug 1920Dordrecht I15307 Stamboom Kuipers van Wijk 
38 Barendregt, Johanna  19 nov 1920Dordrecht I16127 Stamboom Kuipers van Wijk 
39 Barendregt, Johannes  7 mei 1892Dordrecht I15305 Stamboom Kuipers van Wijk 
40 Barendregt, Maria Catharina  24 sep 1847Dordrecht I15707 Stamboom Kuipers van Wijk 
41 Barendregt, Maria Cornelia  12 mei 1930Dordrecht I39827 Stamboom Kuipers van Wijk 
42 Barendregt, Maria Elisabeth  1985Dordrecht I16116 Stamboom Kuipers van Wijk 
43 Barendregt, N.N.  18 feb 1888Dordrecht I57360 Stamboom Kuipers van Wijk 
44 Barendregt, Neeltje Hendrina  27 apr 1887Dordrecht I15304 Stamboom Kuipers van Wijk 
45 Barendregt, Nikolaas Rokus  3 sep 1923Dordrecht I12501 Stamboom Kuipers van Wijk 
46 Barendregt, Pieter  12 dec 1916Dordrecht I15290 Stamboom Kuipers van Wijk 
47 Barendregt, Pieter  21 nov 1947Dordrecht I15296 Stamboom Kuipers van Wijk 
48 Barendregt, Pieter  21 jun 1965Dordrecht I16090 Stamboom Kuipers van Wijk 
49 Barendregt, Pieter  4 mrt 1996Dordrecht I16112 Stamboom Kuipers van Wijk 
50 Barendregt, Pietertje  20 dec 1952Dordrecht I15905 Stamboom Kuipers van Wijk 

1 2 3 4 5 ... 27» Volgende»Begraven

Treffers 1 t/m 5 van 5

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Begraven    Persoon-ID   Stamboom 
1 de Waard, Adrianus  12 jan 1990Dordrecht I4248 Stamboom Kuipers van Wijk 
2 Pit, Emerentia Johanna Jacoba  8 mrt 1899Dordrecht I3394 Stamboom Kuipers van Wijk 
3 Repelaer, Paulus  23 okt 1871Dordrecht I6074 Stamboom Kuipers van Wijk 
4 Repelaer, Paulus Jacob Johan  1 feb 1908Dordrecht I6075 Stamboom Kuipers van Wijk 
5 Verheij, Lena Maria  31 okt 1988Dordrecht  I4249 Stamboom Kuipers van Wijk 

Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 484

1 2 3 4 5 ... 10» Volgende»

   Gezin    Getrouwd    Gezins-ID   Stamboom 
1 Köhlenberg / Mackenbach  24 aug 1905Dordrecht F1835 Stamboom Kuipers van Wijk 
2 Alleblas / Dooren  9 mrt 1864Dordrecht F18662 Stamboom Kuipers van Wijk 
3 Baars / de Vogel  29 aug 1907Dordrecht F21145 Stamboom Kuipers van Wijk 
4 Bak / den Bezemer  28 sep 1853Dordrecht F14322 Stamboom Kuipers van Wijk 
5 Bakker / Bezemer  20 aug 1936Dordrecht F18765 Stamboom Kuipers van Wijk 
6 Barendrecht / de Sterke  13 jan 1910Dordrecht F18496 Stamboom Kuipers van Wijk 
7 Barendrecht / Schefferlie  24 jan 1946Dordrecht F5143 Stamboom Kuipers van Wijk 
8 Barendrecht / Stal  11 okt 1906Dordrecht F5142 Stamboom Kuipers van Wijk 
9 Barendregt / Bettinger  14 jun 1923Dordrecht F5326 Stamboom Kuipers van Wijk 
10 Barendregt / Bozua  13 apr 1905Dordrecht F5141 Stamboom Kuipers van Wijk 
11 Barendregt / Kool  17 jun 1897Dordrecht F5317 Stamboom Kuipers van Wijk 
12 Barendregt / Lipjes  24 jan 1807Dordrecht F5307 Stamboom Kuipers van Wijk 
13 Barendregt / Lutter  28 okt 1835Dordrecht F5287 Stamboom Kuipers van Wijk 
14 Barendregt / Ooms  17 feb 1810Dordrecht F5285 Stamboom Kuipers van Wijk 
15 Barendregt / Rank  3 aug 1927Dordrecht F5333 Stamboom Kuipers van Wijk 
16 Barendregt / van der Weijden  16 jun 1921Dordrecht F19152 Stamboom Kuipers van Wijk 
17 Barendregt / Walter  11 mei 1905Dordrecht F5554 Stamboom Kuipers van Wijk 
18 Barendregt / Wilschut  19 jun 1930Dordrecht F5138 Stamboom Kuipers van Wijk 
19 Barendregt / Wulfse  23 dec 1896Dordrecht F5325 Stamboom Kuipers van Wijk 
20 Batenburg / Groenenberg  21 sep 1904Dordrecht F20551 Stamboom Kuipers van Wijk 
21 Batenburg / Redert  22 jul 1914Dordrecht F20552 Stamboom Kuipers van Wijk 
22 Baum / Koopman  3 jan 1901Dordrecht F22579 Stamboom Kuipers van Wijk 
23 Beijer / Junger  29 jul 1880Dordrecht F9655 Stamboom Kuipers van Wijk 
24 Belder / van Eck  18 nov 1920Dordrecht F13497 Stamboom Kuipers van Wijk 
25 Berends / Kooijmans  12 jun 1902Dordrecht F22549 Stamboom Kuipers van Wijk 
26 Berkel / Doore  15 aug 1838Dordrecht F18654 Stamboom Kuipers van Wijk 
27 Besemer / Kolster  7 mrt 1901Dordrecht F24083 Stamboom Kuipers van Wijk 
28 Besemer / Leermakers  30 jul 1930Dordrecht F14452 Stamboom Kuipers van Wijk 
29 Besemer / Meulmeester  7 jan 1927Dordrecht F24084 Stamboom Kuipers van Wijk 
30 Beumer / Bezemer  18 okt 1934Dordrecht F18766 Stamboom Kuipers van Wijk 
31 Bezemer / Buijtenhek  28 apr 1898Dordrecht F23955 Stamboom Kuipers van Wijk 
32 Bezemer / de Rek  26 nov 1823Dordrecht F13997 Stamboom Kuipers van Wijk 
33 Bezemer / Hartman  12 nov 1856Dordrecht F14534 Stamboom Kuipers van Wijk 
34 Bezemer / Hartman  23 mei 1860Dordrecht F14353 Stamboom Kuipers van Wijk 
35 Bezemer / in 't Veld  22 jun 1905Dordrecht F23952 Stamboom Kuipers van Wijk 
36 Bezemer / Jongekrijg  19 okt 1922Dordrecht F14158 Stamboom Kuipers van Wijk 
37 Bezemer / Kranendonk  15 jul 1909Dordrecht F13969 Stamboom Kuipers van Wijk 
38 Bezemer / Kuiters  24 sep 1925Dordrecht F14350 Stamboom Kuipers van Wijk 
39 Bezemer / Leonard  31 mei 1894Dordrecht F14354 Stamboom Kuipers van Wijk 
40 Bezemer / Ponte  4 dec 1785Dordrecht F14296 Stamboom Kuipers van Wijk 
41 Bezemer / Rijken  6 jan 1782Dordrecht F14342 Stamboom Kuipers van Wijk 
42 Bezemer / Schuurman  1 aug 1849Dordrecht F14464 Stamboom Kuipers van Wijk 
43 Bezemer / Sebus  12 sep 1838Dordrecht F14040 Stamboom Kuipers van Wijk 
44 Bezemer / Sluiters  20 okt 1927Dordrecht F23963 Stamboom Kuipers van Wijk 
45 Bezemer / Tameris  6 mei 1943Dordrecht F24071 Stamboom Kuipers van Wijk 
46 Bezemer / Treffers  2 jan 1902Dordrecht F14370 Stamboom Kuipers van Wijk 
47 Bezemer / Uitterlinden  7 feb 1913Dordrecht F23958 Stamboom Kuipers van Wijk 
48 Bezemer / van 't Hof  15 aug 1907Dordrecht F14476 Stamboom Kuipers van Wijk 
49 Bezemer / van Andel  3 aug 1944Dordrecht F18771 Stamboom Kuipers van Wijk 
50 Bezemer / van Bruggen  12 mei 1898Dordrecht F14138 Stamboom Kuipers van Wijk 

1 2 3 4 5 ... 10» Volgende»Gescheiden

Treffers 1 t/m 18 van 18

   Gezin    Gescheiden    Gezins-ID   Stamboom 
1 Bakker / van Drunen  26 jun 1907Dordrecht F19503 Stamboom Kuipers van Wijk 
2 Barendregt / de Bruijne  22 mrt 1911Dordrecht F5077 Stamboom Kuipers van Wijk 
3 Biesheuvel / de Vries  10 apr 1935Dordrecht F12506 Stamboom Kuipers van Wijk 
4 de Wit / van Nugteren  27 sep 1928Dordrecht F12748 Stamboom Kuipers van Wijk 
5 Kemp / Barendregt  17 feb 1926Dordrecht F5144 Stamboom Kuipers van Wijk 
6 Kleinjan / Bezemer  20 sep 1939Dordrecht F15514 Stamboom Kuipers van Wijk 
7 Roubos / van Eck  15 mei 1918Dordrecht F17588 Stamboom Kuipers van Wijk 
8 Schaap / van den Berg  8 sep 1920Dordrecht F20601 Stamboom Kuipers van Wijk 
9 Schreuders / Lagendijk  24 dec 1881Dordrecht F15756 Stamboom Kuipers van Wijk 
10 Tilgenkamp / Bezemer  23 okt 1878Dordrecht F14041 Stamboom Kuipers van Wijk 
11 van Bergeijk / de Groot  5 mrt 1924Dordrecht F16602 Stamboom Kuipers van Wijk 
12 van der Steenhoven / Goedhart  21 aug 1924Dordrecht F22546 Stamboom Kuipers van Wijk 
13 van der Steenhoven / Jongkindt  19 mrt 1919Dordrecht F22541 Stamboom Kuipers van Wijk 
14 van IJk / van Wijk  4 feb 1925Dordrecht F4783 Stamboom Kuipers van Wijk 
15 van Nugteren / de Man  14 okt 1942Dordrecht F12787 Stamboom Kuipers van Wijk 
16 Verhoeve / Bezemer  11 mrt 1908Dordrecht F13974 Stamboom Kuipers van Wijk 
17 Verloop / Barendregt  18 jan 1911Dordrecht F5381 Stamboom Kuipers van Wijk 
18 Vorster / de Waard  15 nov 1917Dordrecht F4715 Stamboom Kuipers van Wijk